KonczewskaK. (2019). O języku Akt Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego. Forum Lingwistyczne, 6(6), 99-110. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.07