KotlarskaI. (2019). Jak analizować podręczniki do nauki języków obcych? Garść uwag po lekturze książki Karen Risager Representations of the World in Language Textbooks (Bristol 2018, 252 s.). Forum Lingwistyczne, 6(6), 139-144. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.10