KaliszA., & TycE. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal” (Katowice, 14–15 marca 2018). Forum Lingwistyczne, 6(6), 177-180. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.15