LisczykK., & MaciołekM. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tradycja w języku – język w tradycji” (Katowice, 14 maja 2018). Forum Lingwistyczne, 6(6), 181-183. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.16