GrzonkaM., & RomaniukK. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja III” (Katowice, 31 sierpnia – 1 września 2018). Forum Lingwistyczne, 6(6), 195-199. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.19