HamerlokD. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu ,,Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (Katowice, 7 listopada 2018). Forum Lingwistyczne, 6(6), 201-202. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.20