WilczekW. (2019). Wątki patriotyczne dotyczące wychowania rodzinnego w prasie górnośląskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie wybranych czasopism). Forum Lingwistyczne, 6(6), 61-74. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.04