Ciesek-ŚlizowskaB. (2019). Język – kultura – człowiek. Wokół książki Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia pod redakcją Waldemara Czachura (Warszawa 2017, 338 s.). Forum Lingwistyczne, 6(6), 151-156. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.12