RedakcjaF. L. Spis treĊ›ci. Forum Lingwistyczne, v. 6, n. 6, p. 3-5, 20 dez. 2019.