HentschelG.; FeketeI.; TamborJ. Głos w sprawie aktualnego stanu użycia zapożyczeń niemieckich we współczesnym etnolekcie śląskim i postaw językowych jego użytkowników (raport wstępny z projektu badawczego). Forum Lingwistyczne, v. 6, n. 6, p. 17-42, 20 dez. 2019.