LewaszkiewiczT. Z badań nad językiem piśmiennictwa nowogródzkiego z okresu międzywojennego. Elementy północnokresowe w języku Józefa Żmigrodzkiego. Forum Lingwistyczne, v. 6, n. 6, p. 43-59, 20 dez. 2019.