KonczewskaK. O języku Akt Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego. Forum Lingwistyczne, v. 6, n. 6, p. 99-110, 19 dez. 2019.