HamerlokD. Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu ,,Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (Katowice, 7 listopada 2018). Forum Lingwistyczne, v. 6, n. 6, p. 201-202, 19 dez. 2019.