Hentschel, Gerd, István Fekete, i Jolanta Tambor. 2019. Głos W Sprawie Aktualnego Stanu Użycia Zapożyczeń Niemieckich We Współczesnym Etnolekcie śląskim I Postaw Językowych Jego Użytkowników (raport Wstępny Z Projektu Badawczego). Forum Lingwistyczne 6 (6), 17-42. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.02.