Lewaszkiewicz, Tadeusz. 2019. „Z Badań Nad Językiem Piśmiennictwa Nowogródzkiego Z Okresu Międzywojennego. Elementy Północnokresowe W Języku Józefa Żmigrodzkieg”o. Forum Lingwistyczne 6 (6), 43-59. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.03.