Haas, Agata. 2019. O Leksyce I Frazeologii Dyszkursu O Grzechách Szostego Przykazánia Bożego… Adama Gdacjusza. Forum Lingwistyczne 6 (6), 85-97. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.06.