Konczewska, Katarzyna. 2019. O Języku Akt Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego. Forum Lingwistyczne 6 (6), 99-110. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.07.