Wilczek, Wioletta. 2019. Wątki Patriotyczne Dotyczące Wychowania Rodzinnego W Prasie Górnośląskiej Przełomu XIX I XX Wieku (na Przykładzie Wybranych Czasopism). Forum Lingwistyczne 6 (6), 61-74. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.04.