HentschelG., FeketeI. i TamborJ. (2019) Głos w sprawie aktualnego stanu użycia zapożyczeń niemieckich we współczesnym etnolekcie śląskim i postaw językowych jego użytkowników (raport wstępny z projektu badawczego), Forum Lingwistyczne, 6(6), s. 17-42. doi: 10.31261/FL.2019.06.02.