LewaszkiewiczT. (2019) „Z badań nad językiem piśmiennictwa nowogródzkiego z okresu międzywojennego. Elementy północnokresowe w języku Józefa Żmigrodzkieg”o, Forum Lingwistyczne, 6(6), s. 43-59. doi: 10.31261/FL.2019.06.03.