HaasA. (2019) O leksyce i frazeologii Dyszkursu o grzechách szostego przykazánia Bożego… Adama Gdacjusza, Forum Lingwistyczne, 6(6), s. 85-97. doi: 10.31261/FL.2019.06.06.