KonczewskaK. (2019) O języku Akt Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego, Forum Lingwistyczne, 6(6), s. 99-110. doi: 10.31261/FL.2019.06.07.