KaliszA. i TycE. (2019) „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal» (Katowice, 14–15 marca 2018”), Forum Lingwistyczne, 6(6), s. 177-180. doi: 10.31261/FL.2019.06.15.