GrzonkaM. i RomaniukK. (2019) „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja III» (Katowice, 31 sierpnia – 1 września 2018”), Forum Lingwistyczne, 6(6), s. 195-199. doi: 10.31261/FL.2019.06.19.