HamerlokD. (2019) „Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu , Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (Katowice, 7 listopada 2018”), Forum Lingwistyczne, 6(6), s. 201-202. doi: 10.31261/FL.2019.06.20.