WilczekW. (2019) Wątki patriotyczne dotyczące wychowania rodzinnego w prasie górnośląskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie wybranych czasopism), Forum Lingwistyczne, 6(6), s. 61-74. doi: 10.31261/FL.2019.06.04.