Ciesek-ŚlizowskaB. (2019) „Język – kultura – człowiek. Wokół książki Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia pod redakcją Waldemara Czachura (Warszawa 2017, 338 s.”), Forum Lingwistyczne, 6(6), s. 151-156. doi: 10.31261/FL.2019.06.12.