[1]
HentschelG., FeketeI., i TamborJ., Głos w sprawie aktualnego stanu użycia zapożyczeń niemieckich we współczesnym etnolekcie śląskim i postaw językowych jego użytkowników (raport wstępny z projektu badawczego), FL, t. 6, nr 6, s. 17-42, grudz. 2019.