[1]
LewaszkiewiczT., „Z badań nad językiem piśmiennictwa nowogródzkiego z okresu międzywojennego. Elementy północnokresowe w języku Józefa Żmigrodzkieg”o, FL, t. 6, nr 6, s. 43-59, grudz. 2019.