[1]
HaasA., O leksyce i frazeologii Dyszkursu o grzechách szostego przykazánia Bożego… Adama Gdacjusza, FL, t. 6, nr 6, s. 85-97, grudz. 2019.