[1]
KonczewskaK., O języku Akt Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego, FL, t. 6, nr 6, s. 99-110, grudz. 2019.