[1]
KaliszA. i TycE., „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal» (Katowice, 14–15 marca 2018”), FL, t. 6, nr 6, s. 177-180, grudz. 2019.