[1]
WilczekW., Wątki patriotyczne dotyczące wychowania rodzinnego w prasie górnośląskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie wybranych czasopism), FL, t. 6, nr 6, s. 61-74, grudz. 2019.