HentschelG., FeketeI., i TamborJ. Głos W Sprawie Aktualnego Stanu Użycia Zapożyczeń Niemieckich We Współczesnym Etnolekcie śląskim I Postaw Językowych Jego Użytkowników (raport Wstępny Z Projektu Badawczego). Forum Lingwistyczne, T. 6, nr 6, Dec. 2019, s. 17-42, doi:10.31261/FL.2019.06.02.