LewaszkiewiczT. „Z Badań Nad Językiem Piśmiennictwa Nowogródzkiego Z Okresu Międzywojennego. Elementy Północnokresowe W Języku Józefa Żmigrodzkieg”o. Forum Lingwistyczne, T. 6, nr 6, Dec. 2019, s. 43-59, doi:10.31261/FL.2019.06.03.