HaasA. O Leksyce I Frazeologii Dyszkursu O Grzechách Szostego Przykazánia Bożego… Adama Gdacjusza. Forum Lingwistyczne, T. 6, nr 6, Dec. 2019, s. 85-97, doi:10.31261/FL.2019.06.06.