KonczewskaK. O Języku Akt Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego. Forum Lingwistyczne, T. 6, nr 6, Dec. 2019, s. 99-10, doi:10.31261/FL.2019.06.07.