HamerlokD. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej Z Cyklu ,,Bogactwo Polszczyzny W świetle Jej Historii” (Katowice, 7 Listopada 2018”). Forum Lingwistyczne, T. 6, nr 6, Dec. 2019, s. 201-2, doi:10.31261/FL.2019.06.20.