[1]
DrabikD. 2022. Problematyka zamiaru a zabójstwo w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (art. 148 § 4 k.k.). Forum Polityki Kryminalnej. 1(3) (maj 2022), 1-18. DOI:https://doi.org/10.31261/FPK.2022.03.01.