(1)
DrabikD. Problematyka Zamiaru a Zabójstwo W Stanie Silnego Wzburzenia Usprawiedliwionego Okolicznościami (art. 148 § 4 K.K.). FPK 2022, 1-18.