(1)
Prażmowska-MarcinowskaK. Wpływ Mitów Wspierających Kulturę Gwałtu Na Postępowanie Sądowe. Brak Uznania W Orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. FPK 2022, 1-24.