DrabikD. (2022). Problematyka zamiaru a zabójstwo w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (art. 148 § 4 k.k.). Forum Polityki Kryminalnej, (1(3), 1-18. https://doi.org/10.31261/FPK.2022.03.01