Indan-PyknoL. (2022). Mediacja w sprawach nieletnich – skuteczny środek wychowawczy czy błędna regulacja?. Forum Polityki Kryminalnej, (2(4), 1-13. https://doi.org/10.31261/FPK.2022.04.01