Indan-PyknoL. Mediacja w sprawach nieletnich – skuteczny środek wychowawczy czy błędna regulacja?. Forum Polityki Kryminalnej, n. 2(4), p. 1-13, 18 out. 2022.