Czarnecka-DzialukB. Czy zmieni się przestrzeń dla mediacji w sprawach nieletnich?. Forum Polityki Kryminalnej, n. 2(4), p. 1-16, 29 dez. 2022.