Czarnecka-DzialukBeata. 2022. Czy Zmieni Się Przestrzeń Dla Mediacji W Sprawach Nieletnich?. Forum Polityki Kryminalnej, nr 2(4) (grudzień), 1-16. https://doi.org/10.31261/FPK.2022.04.04.