DrabikD. (2022) „Problematyka zamiaru a zabójstwo w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (art. 148 § 4 k.k.”), Forum Polityki Kryminalnej, (1(3), s. 1-18. doi: 10.31261/FPK.2022.03.01.