Prażmowska-MarcinowskaK. (2022) „Wpływ mitów wspierających kulturę gwałtu na postępowanie sądowe. Brak uznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowiek”a, Forum Polityki Kryminalnej, (1(3), s. 1-24. doi: 10.31261/FPK.2022.03.02.