Indan-PyknoL. (2022) Mediacja w sprawach nieletnich – skuteczny środek wychowawczy czy błędna regulacja?, Forum Polityki Kryminalnej, (2(4), s. 1-13. doi: 10.31261/FPK.2022.04.01.