Czarnecka-DzialukB. (2022) Czy zmieni się przestrzeń dla mediacji w sprawach nieletnich?, Forum Polityki Kryminalnej, (2(4), s. 1-16. doi: 10.31261/FPK.2022.04.04.